Do's en don'ts

Een perfect eindresultaat met een gedegen stappenplan. Wat moet u nu wel en wat moet u nu niet doen.

Alle tips, trucs en specificaties op een rij.

Wel doen

Bestaande verharding:

 • Bestrating en voegen reinigen met water of lucht
 • Voegen tot 2-3cm leegmaken
 • Verharding laten drogen indien nodig - versnellen met bladblazer kan
 • Voegmiddel invegen en aftrillen met lichte trilplaat, roltriller of tegelhamer (verharding mag niet los getrild worden)
 • Navullen en nogmaals licht aftrillen
 • Goed vol vegen (losse splitdeeltjes moeten in de voeg geveegd zijn)
 • Van laag naar hoog broezen met water en restpolymeer in de voeg spoelen
 • Binnen 5 minuten nogmaals broezen
 • Controleren of de voeg door en door nat is en eventueel nogmaals broezen
 • Laten drogen (tot 3 uur afschermen bij regenval)

 Nieuwe verharding:dosendonts

 • Drainerende straatlaag gebruiken
 • GeoRapid over hele voeghoogte aanbrengen (bij lichte belasting eventueel ondervoeg van split of goed drainerende ondervoeg toepassen)
 • Verdichten
 • Navullen en nogmaals aftrillen
 • Goed vegen (losse splitdeeltjes moeten in de voeg geveegd zijn)
 • Van laag naar hoog broezen met water en restpolymeer in de voeg spoelen
 • Binnen 5 minuten nogmaals broezen
 • Controleren of de voeg door en door nat is en eventueel nogmaals broezen
 • Laten drogen (tot 3 uur afschermen bij regenval)

GeoRapid laat geen vlekken na op de verharding. Mocht er toch restmateriaal op de stenen blijven zitten, dan kan dat na 2 weken met een hogedrukspuit verwijderd worden.

U kunt met de hogedrukspuit de verharding reinigen tot maximaal 80 bar op minimaal 30cm afstand. Zie hiervoor ook de Reinigings- en Onderhoudsinstructies!

Niet doen

Aanbrengen op cementgebonden onderconstructies

 • verdichten middels aftrillen is niet mogelijk
 • vocht blijft in de voeg staan: levert vorstschade op

Aanbrengen als bestrating en voegen nat zijn: GeoRapid werkt onder invloed van vocht

Verpakkingen open laten staan: vocht trekt in materiaal en begint uit te harden

Binnen 3 dagen gemotoriseerd verkeer toelaten

Specificaties 

Stofarm:

ca. 80% minder stof bij de verwerking dan vergelijkbare middelen.
Bevat speciaal ontwikkeld polymeerpoeder als bindmiddel en een gewassen zand/splitmengsel als minerale toeslag.
Bevat geen epoxyhars, polyolefinen, polyurethaan of andere milieuonvriendelijke stoffen.

Samenstelling:

Steenslag conform DIN EN 13139, special polymeer bindmiddel, toeslagstoffen, cement
Steenslag: fijn / grof

Kenmerken:

Voegbreedte: fijn ca.1-8mm; grof ca.5-30mm
Hardheid naar Shore (A) gemeten conform DIN 53505: 30-60
Vorstbestendigheid beproefd conform DIN EN 1367
Dichtheid: ca. 1,6kg/l in verdichte toestand
Verwerkingstemperatuur: >5°C (minimaal 2 dagen vorstvrij)
Waterdoorlaatbaarheid: bij ca. 10% voegoppervlak is de K-waarde ca. 10-6m/s (zwak doorlatend). De waterdoorlaatbaarheid wordt sterk beïnvloed door het type bestrating, de verdichting en het aandeel van de voegen in het totaaloppervlak.

Levering: in 25kg emmers en 1000kg bigbags
Opslag: droog en vorstvrij opslaan
Houdbaarheid: 12 maanden in emmer, 6 maanden in bigbag
Afval: afvoeren als bouwafval

 

GEORAPID CONTACT

Voor direct contact:
073-5213556

info@georapid.nl

Bezoekadres:
Vinkenveld 2d
5249 JP Rosmalen 

Klik hier voor:
Uitgebreide contactgegevens

Routebeschrijving