Gebruik

Het antwoord op het verbod op chemische onkruidbestrijding.

GeoRapid is eenvoudig toe te passen in zowel bestaande als nieuwe elementenverharding in een flexibele verhardingsopbouw. 

 Het product wordt droog in de voegen aangebracht en verdicht, door toevoeging van water hardt het uit en is het na 3 uur bestand tegen regen en begaanbaar (voetgangers/fietsers) en na 3 dagen belastbaar met verkeer.

GeoRapid wordt gebruiksklaar geleverd en hoeft dus niet meer gemengd te worden.

Het product is leverbaar in 2 gradaties:

Fijn: toepasbaar tussen voegen vanaf 1-2mm tot ca. 8mm

Grof: toepasbaar tussen voegen vanaf ca. 5mm tot ca. 30mm

Zowel in de openbare ruimte als voor private toepassing is GeoRapid toepasbaar in vele situaties. Situaties waarbij een (of een combinatie) van de volgende functionaliteiten gewenst is:

  • Onkruidwerend zonder gebruik van herbiciden
  • Veegvast, bestand tegen mechanisch reinigen
  • Te reinigen met water/hogedruk
  • Belastbare voeg
  • Esthetische voeg die past bij bestrating
  • Gasdoorlatend
  • Snel overloopbaar cq. belastbaar
  • Milieuvriendelijk
  • Langjarig onderhoudsvrij

 

GeoRapid is leverbaar in 6 verschillende kleuren.

De toepassingsmogelijkheden zijn legio: pleinen en voetgangersgebieden, terrassen bij horeca gelegenheden, parkeerterreinen, verkeersscheidingsstroken, terrassen en voetgangerspaden in parken, rotondes, private opritten en terrassen. Eigenlijk overal waar de bestrating onderhoudsarm moet worden beheerd.

Het product is niet toepasbaar op cementgebonden constructies. Op een cementgebonden constructie kan niet getrild worden om het product te verdichten. Het product is daarnaast waterdoorlaatbaar; water dat in de voegen komt kan niet weg via de onderconstructie. Het water zal opvriezen en de stenen los breken waardoor schade ontstaat. Voor cementgebonden constructies is Geocon beschikbaar, een cementgebonden voegvulling die speciaal voor starre verhardingsconstructies is ontwikkeld.

Voor verkeersbelasting dient per situatie gekeken te worden wat de meest wenselijke oplossing is: niet alleen de voeg is van belang, ook de constructieopbouw. Zie ook de 'do's en don'ts'

 

GEORAPID CONTACT

Voor direct contact:
073-5213556

info@georapid.nl

Bezoekadres:
Vinkenveld 2d
5249 JP Rosmalen 

Klik hier voor:
Uitgebreide contactgegevens

Routebeschrijving