Kosten en baten

De kosten per m2, de opbrengsten, de milieuwinst, of de verlenging van levensduur van de verharding.CO2reductie

Waar ligt uw prioriteit?

 

Wegen de baten op tegen de kosten? We zoomen in op de kosten- en baten componenten.

Wat kost het u?

 • Bij bestaande verharding: het reinigen en leegmaken van de voeg over 2-3cm;
 • Aanschaf van de GeoRapid: de kosten zijn afhankelijk van het verbruik, zie de verbruikstabel voor het aantal kg/m2kostenbaten
 • Bij nieuwe bestrating: wordt de ondervoeg met split gevuld of wordt GeoRapid over de hele voeghoogte toegepast
 • Het aanbrengen van de GeoRapid; dit kan door uw eigen personeel gedaan worden
 • Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud; kosten vervallen bij levering en aanbrengen onder garantie

Wat levert het op?

 • Een oplossing voor het verbod op chemische bestrijding van onkruid tussen verhardingselementen
 • En dus een reductie in de kosten voor chemicaliën
 • Reductie in kosten voor mechanische of thermische of handmatige onkruidbestrijding
 • Minder CO2 uitstoot: minder verbruik fossieke brandstoffen voor mechanisch reinigen, stomen, branden etc.
 • Levensduur van elementen wordt verlengd: intensief vegen, stomen en m.n. branden verkort de levensduur van verhardingselementen
 • Levensduur van de constructie wordt verlengd: onkruid en insecten tussen de stenen tast de kwaliteit van de verhardingsconstructie aan
 • De beheersorganisatie wordt ontlast: dit levert tijdswinst op en dus kostenreductie

Door over te stappen op GeoRapid tussen de verharding verlaagt u de Total Cost of Ownership.

Bij gemeenten kan het geleidelijk overstappen op  GeoRapid onderdeel worden van een gespreide onderhoudsinvestering, wij denken graag met u mee over de mogelijkheden dit planmatig aan te pakken.

De werkelijke kosten/baten analyse is sterk afhankelijk van uw situatie, wij maken deze analyse graag samen met u!

 

GEORAPID CONTACT

Voor direct contact:
073-5213556

info@georapid.nl

Bezoekadres:
Vinkenveld 2d
5249 JP Rosmalen 

Klik hier voor:
Uitgebreide contactgegevens

Routebeschrijving